A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség közleménye az egyházi regisztrációval és a zsidó örökjáradékkal kapcsolatban

A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség a 2012. január 1-én életbelépő új egyházi törvény ellenére továbbra is hitközségnek, vagyis vallási szervezetnek és nem egyesületnek tekinti magát, és bízik benne, hogy a Parlament döntése alapján jövőre is egyházi státuszban tud majd működni. A törvény jelen formájában nem kezeli egyenrangúan a különböző irányzatú magyarországi zsidó közösségeket, noha a progresszív/reform hitközségek is a törvényben egyházként elismert három zsidó hitközséghez hasonlóan szerveződnek, élik hitéletüket és látják el a zsidó hitközségek hagyományos funkcióit. Hitközségünk a világ legnépesebb zsidó vallási szervezetének, a World Union of Progressive Judaism-nak teljes jogú tagja, így társadalmi elfogadottságunk sem hazai, sem világviszonylatban nem lehet kétséges.

Üdvözöljük a kormányzat azon kezdeményezését, hogy felülvizsgálja a zsidó közösségi ingatlanok örökjáradékának kérdését. Tekintettel arra, hogy a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség tagjainak felmenői is hozzájárultak egyházi adójukkal és adományaikkal a háború előtti zsidó infrastruktúra létrehozásához és fenntartásához, az akkori hitközségek ingatlanvagyonához, magától értetődőnek tartjuk, hogy a mi hitközségünk is részesedjék az örökjáradékból, amelyet ezen ingatlanok megváltásaként folyósít a MAZSIHISZ-nek a Magyar Állam. Ugyanez érvényes, természetesen, a MAZSIHISZ-en kívül többi zsidó hitközség, így a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség viszonylatában is. Ezzel összhangban hitközségünk több fórumon is jelezte, mind a Kormány, mind pedig a többi zsidó hitközség vezetői felé, hogy részesülni kíván a járadékból, és képviseltetni akarja magát az új elosztási arányok kialakításáról folyó tárgyalásokon. Egyetértünk az EMIH felvetésével, miszerint az elosztás az 1%-os felajánlások arányában történhetne.

A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség – a legtöbb magyarországi zsinagógai közösséggel ellentétben – eddig állami támogatás nélkül, tagjai befizetéseiből, SZJA 1% felajánlásokból, adományokból és pályázati pénzekből tartotta fenn magát, saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik és hitéletét egy bérleményben éli. Bízunk benne, hogy a Kormány és a Parlament igazságérzete elég erős lesz ahhoz, hogy mind egyházi státuszunkkal, mind pedig örökjáradék-részesedésünkkel kapcsolatban számunkra kedvező döntést hozzanak, ezzel is támogatva a magyarországi zsidó élet fennmaradását és megújulását.

A közlemény megjelent a Magyar Távirati Iroda Országos Sajtószolgálatának 2011. október 17-i kiadásában.


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: