JOM KIPPÚR • 2017.09.29-30.

 

JOM KIPPÚR ELÉ

„… A hetedik hónapban a hónap tizedikén sanyargassátok meg magatokat és semmi munkát ne végezzetek… mert e napon engesztelést szereznek számotokra, hogy megtisztítsanak benneteket: mind a ti vétkeitektől az Örökkévaló színe előtt megtisztultok.” 

3 Mózes 16:29-30

 

Tisri hó 10., Jom Kippúr, az engesztelés napja a Ros Hásánával kezdődő tíz napos bűnbánati időszak lezárása és csúcspontja. A hagyomány szerint ezen a napon pecsételődik meg sorsunk a következő évre, kinek-kinek érdemei szerint.

A Tórában előírt önsanyargatásból a rabbik öt konkrét előírást vezettek le: Jom Kippúrkor nem szabad enni és inni, fürdeni, olajjal megkenni magunkat (azaz testünket ápolni, szépítkezni), nemi életet élni, mivel ezek testi élvezetet okoznak, és bőrcipőt viselni. Az utóbbi hagyományos okai: e napon kerüljük a luxust (az ókorban a bőrcipő annak számított), illetve az állatokkal való kegyetlen bánásmód tudatosítása.

Az ünnep színe a fehér, mert „Ha vétkeitek olyanok volnának, mint a bíbor, megfehérülnek, mint a hó…” (Jesájá 1:18) A megtisztulás jegyében szokás ilyenkor fehér ruhát viselni, hagyományosabb helyeken fehér halotti ruhát, kitlit öltenek. Fehér tálitunkba burkolózunk – egyetlen kivételes alkalom ez az év esti imái sorában! – már a Kol Nidré istentiszteleten is. A fehér a gyász színe is. Az Örökkévaló ítélete a halálunkkor ránk váró ítéletet vetíti előre, e napon tehát mintegy fölfüggesztjük testi létünket és megtapasztaljuk halálunkat. Testi működésünk mindennapos rutinjának szüneteltetése ugyanakkor az elmélyülést, a spirituális célra való teljesebb összpontosítást is szolgálja.

A böjttel kapcsolatban a rabbik kitérnek a felmentés eseteire: pl. terhesek, betegek (ők konzultáljanak orvosukkal, s az orvos tilalmát – kedvük ellenére is – tartsák be, ha pedig az orvos engedélyezte a böjtölést, de ők másképp érzik, hallgassanak a saját érzéseikre).

Épp amilyen micva a böjtölés Tisri 10-én, ugyanannyira micva az evés Jom Kippúr előtti napon, Tisri 9-én. A böjtöt 9-én délután egy könnyű, tápláló ételekből álló családi lakoma vezeti be. Ilyenkor a szokásos ünnepi gyertyákon kívül meggyújtjuk az egész Jom Kippúr alatt égő nér n’sámá-t: a lélekgyertyát, elhunyt családtagjaink emlékére. Megáldjuk gyermekeinket, majd indulunk a zsinagógába.

Ez az ünnep hangulatát tekintve csendes és meditatív, semmi esetre sem társasági esemény. Jom Kippúrkor a Hátimá tová! (‘Jó bepecsételtetést!’) vagy a G’már hátimá tová! (‘Jó végső bepecsételtetést!’) szavakkal üdvözöljük egymást, de az sem rendkívüli ilyenkor, ha egyesek nem is szólnak másokhoz, és még csak nem is üdvözlik egymást. A Szim Salomban is ebben az elmélyült és bensőséges hangulatban ünnepeljük Jom Kippúrt, egész nap tartó istentiszteletekkel és tanulásokkal.

Természetesen kinek-kinek belátására van bízva, hogy teljesen, részlegesen tartja vagy egyáltalán nem tartja a hagyományosan előírt 25 órás teljes böjtöt, és azokat is várjuk programjainkra, akik bármilyen okból nem tartják meg. Mindenkit kérünk azonban, hogy a nyilvános szinten tartsa tiszteletben a böjtöt és a böjtölőket, és diszkréten, a zsinagógán kívül gondoskodjon szükségleteiről.

Könnyű böjtöt (Com kál) és jó bepecsételtetést (Hátimá tová) !

RÉSZLETES PROGRAMUNK:

FIGYELEM! ÚJ HELYSZÍN: Bartók Béla Unitárius Egyházközség tanulószobája  (IX., Hőgyes Endre utca 3. – a Corvin-negyed megállótól 4 perc séta)

 

EREV JOM  KIPPÚR | Szeptember 29. (péntek)

18:00             Kol Nidré istentisztelet

Helyszín: Bartók Béla Unitárius Egyházközség tanulószobája  

 

JOM  KIPPÚR  NAPJA | Szeptember 30. (szombat)

10:30             Sáchárit istentisztelet tóraolvasással

12:15             Mázkír emlékező gyászistentisztelet     Kérjük, hogy aki csak a mázkírra jön, 12.00 óráig érkezzen meg.

14:00 – 15:45  Siúr (szöveg alapú tanulás)  Dr. Rachel Korazim irodalomtörténész professzorral

Jom Kippúr-i motívumok a modern izraeli költészetben

Jónás, az árnyék és a böjtölés 

Dr. Rachel Korazim neves izraeli irodalomtörténész professzor, a Haifai Egyetemen doktorált, a Távoktatási Akadémia vezetője a Jewish Agency for Israel (Szochnut) Oktatási és Nevelési Osztályán, szakterülete a zsidó oktatás a diaszpórában.

Rachel a JAFI munkatársaként rengeteget utazik az Egyesült Államokban, Kanadában, Latin-Amerikában és Európában – részt vesz pedagógusok számára szervezett továbbképzési programok kidolgozásában és végrehajtásában, oktatási anyagok elkészítésében, foglalkozik tanácsadással és tanítással. Az elmúlt években különösen sok idejét és energiáját fektette abba, hogy segítse, erősítse a magyarországi zsidó oktatást, pedagógiát, kultúrát. Mindemellett továbbra is foglalkozik a holokauszttal kapcsolatos oktatással, valamint Izrael és a diaszpóra kapcsolatával és az izraeli irodalommal.

Az előadás nyelve magyar, a szövegek magyar  nyersfordításban és eredetiben is előttünk lesznek.

16:00 – 17:45  Siúr Kelemen Katalin rabbival

“A böjt, amit én kedvelek…”  (Jesájá 58)

Az Engesztelés Napjának utolsó óráiban, amikor már- akarva akaratlanul is- ez a téma foglalkoztat bennünket, a böjtölés kérdéseit fogjuk megvizsgálni- tórai, prófétai, rabbinikus és modern forrásokon keresztül. 

18:45             Neilá: A kapuk becsukódnak – Záró istentisztelet

19:00             A böjt megtörése, majd vegetáriánus piknik vacsora 

A böjt közös megtöréséhez és a piknik vacsorához kérjük, hozzatok tartalmas vegetáriánus ételeket, melyeket előzetesen el lehet helyezni a hűtőben.

 

Helyszín: Bartók Béla Unitárius Egyházközség tanulószobája


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: