ONEG SÁBBÁT EST • 2019.01.25. (péntek) 18:00

Oneg Sábbát estjeinken egy-egy érdekes tudományos, kulturális vagy közéleti téma szakértőjét látjuk vendégül.

Ezek az estek 18 órakor gyertyagyújtással és rövidített Kábálát Sábbát istentisztelettel kezdődnek, 18:30-kor kerül sor az előadásra, s ezt követi (kb. 20 órától) a szokásos vegetáriánus piknik vacsora.

Január 25-én Kovács András szociológus lesz a vendégünk, aki vetítéssel egybekötött előadást tart a Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben című kutatás és az annak eredményeit összefoglaló könyv kapcsán.

“1999 ősze és 2000 tavasza között kérdőíves szociológiai vizsgálatot végeztünk a magyarországi zsidóságról. A holokauszt utáni években végzett statisztikai adatgyűjtések után ez volt az egyetlen átfogó kutatás, amely megközelítőleg pontos demográfiai és társadalmi-gazdasági képet adott a magyarországi zsidókról, a zsidósághoz és a zsidó intézményekhez való viszonyukról. Ez az adatbázis azonban lassanként elavult. A korábbi felmérés óta egy új zsidó generáció lépett a színre, és nagymértékben megváltozott a magyarországi és nemzetközi környezet is. Ezért magyarországi és nemzetközi zsidó szervezetek támogatásával megismételtük a korábbi kutatást, amelynek során közel kétezer interjút készítettünk. Az előadás ennek a kutatásnak a főbb eredményeit mutatja be.”

Helyszín: Bálint Ház / Nagyterem

 

KOVÁCS ANDRÁS

Szociológus, egyetemi tanár. Egyetemi diplomáját az ELTE Bölcsészkarának filozófia és történelem szakán szerezte. Doktori disszertációját 1973-ban védte meg ugyanott, szociológiából. 2001-ben az ELTÉ-n habilitált, 2006-tól az MTA doktora, 2008-tól egyetemi tanár a Közép-európai Egyetemen CEU). Munkásságáért 2013-ban Széchenyi-díjjal tüntették ki. Az egyetem után könyvkiadói szerkesztőként dolgozott, és az ELTE filozófia szakán volt óraadó. 1977-től 1990-ig ellenzéki tevékenység és illegális publikációk miatt foglalkoztatási tilalom alatt állt, ezekben az években alkalmi munkákból élt. 1980 és 1984 között németországi, franciaországi, amerikai és holland egyetemeken illetve kutatóintézetekben dolgozott meghívott tanárként és kutatóként. 1990-től 2002-ig az ELTE Szociológiai Intézetében tanított, majd az MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézetében lett tudományos főmunkatárs. 1997-től tanít a Közép-európai Egyetem Nacionalizmus Tanulmányok programjában, és az egyetem Zsidó Tanulmányok programjának tudományos igazgatója. Fontosabb publikációi az utóbbi évekből: Jews and Jewry in contemporary Hungary: results of a sociological survey Institute for Jewish Policy Research, London 2004. – A kéznél lévő Idegen. Antiszemita előítéletek a rendszerváltozás utáni Magyarországon. POLGART Kiadó, Budapest 2005. – A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. Stranger at Hand. Antisemitism in post-Communist Hungary, Brill, Leiden, Boston 2011. – A Holokauszt Magyarországon – hetven év múltán ( szerk. R. L. Brahammel) Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2015. – Communism’s Jewish Question. Jewish issues in Communist Archives, De Gruyter, Berlin, Boston, 2017, – Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei (szerk. Barna Ildikóval), Szombat, Budapest, 2018.

 

 


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: