A KERESZTÉNY TEOLÓGIA ÉS AZ ERŐSZAK MINTÁZATA • 05.17.

Májusi Oneg Sábbát estünk vendége Dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetője, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének egyik alapító tagja. 

 

ONEG SÁBBÁT EST

 

A KERESZTÉNY TEOLÓGIA ÉS AZ ERŐSZAK MINTÁZATA

Előadás és beszélgetés Dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkésszel

 

Amikor az időszámításunk utáni 4. században a kereszténység államvallássá lett, addigi üldözött, elnyomott, illetve kontrollált pozíciójából kilépve csakhamar hatalmi helyzetben találta magát. A teológiai üzenet, az istenképekkel összefüggő dogmatikai tételek és természetesen a kiépülő egyházi struktúra elemei adaptálódtak a megváltozott viszonyokhoz. Krisztus pantokrátorként (a császárok örököseként) uralkodott ettől kezdve a világon, és őt kizárólag a férfiak képviselték az egyházi közösségekben.

Az erőszak nyelvezete átjárta az evangélium hirdetésének különféle területeit. A kizárólagosság igényével fellépő kereszténység még napjainkban is ragaszkodik a világ két részre osztásához: az üdvözülők és a kárhozottak (vagy legalábbis a “futottak még”) kettős kategóriájához.

Mi lett az erőszakmentesség jézusi útjából? Mi maradt a szimpatikus (a kifejezés görög eredeti jelentése szerint együtt szenvedő) Isten megtapasztalásának spirituális hagyományaiból? És még talán ennél is fontosabb kérdés, hogy ma, nekünk mi a felelősségünk abban, hogy a hiteles, eredendően jézusi üzenet élő hangon megszólalhasson, és elérjen az emberekhez?

 

A program 19 órakor gyertyagyújtással, rövidített Kábálát Sábbát istentisztelettel és kibővített kidussal kezdődik.  20 órakor kerül sor a beszélgetéssel egybekötött előadásra.
Az istentiszteletet vezeti: Kelemen Katalin rabbi.

Kérjük, hogy aki teheti, járuljon hozzá az étkezéshez könnyen tálalható vegetáriánus falatokkal.

 

Időpont: 2019.05.17. (péntek) 19:00
HelyszínBálint Ház / Nagyterem (cím: VI., Révay u. 16.)

Várunk minden érdeklődőt szeretettel.

 

DR. VARGA GYÖNGYI

1971-ben született Kőszegen, 1989-ben érettségizett a kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban.
1994-ben fejezte be teológiai tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.
1994-95-ben Miskolcon, a Diósgyőr-Vasgyári Gyülekezet segédlelkésze.
1995-1998-ig hat szemesztert töltött ösztöndíjasként a Tübingeni Egyetem teológiai fakultásán.
2000-ben részt vett a Magyar Teológusnők Ökumenikus Egyesületének megalapításában.
2001-től 2007-ig az Evangélikus Hittudományi Egyetem kihelyezett tagozatának szakmai felelőse Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karán, valamint óraadó a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Karán.
2002-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetem 1998-ban beindított doktori programjának keretein belül elsőként szerzett doktori fokozatot. Disszertációjának témája: „Az elsőszülött áldása”, amely Jákób áldásért folytatott küzdelmét, és ennek az áldásnak a kibontakozását mutatja be a Genezis 27 ill. a Jákób-narratíva alapján.
2003-2005 között a Magyar Teológusnők Ökumenikus egyesületének elnöke.
2003 szeptemberétől az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének adjunktusa.
2004-2012 között a Lelkészakadémiának, az Evangélikus Egyház egyik lelkésztovábbképzési ágának vezetője Németh Zoltán lelkésszel együtt.
2007 szeptember 1-től az Evangélikus Hittudományi Egyetem docenseként az Ószövetség tanszéken tanít.
2011 őszétől az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyik megbízott egyetemi lelkésze.

Vendégünkről további információk itt.

 

 

 


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: