Júda és Támár története alexandriai Philón értelmezésében

ONEG SÁBBÁT EST a Zoom-on
január 8-án, pénteken 18 órakor folytatjuk a december 4-én elkezdett témánkat
 
Vendégünk: HORVÁTH JUDIT klasszika-filológus, egyetemi tanár 
 
18 órakor gyertyagyújtás Kelemen Katalin rabbival, ezután következik az előadás és tanulás, s a program kidussal zárul. 
 
Júda és Támár története
alexandriai Philón értelmezésében
előadás és közös, szöveg alapú tanulás, 2. rész
 
 
Alexandriai Philón (i.e. kb. 20– i.sz. kb. 50) az egyiptomi Alexandria görög nyelvű zsidó kolóniájának tagja volt, maga is zsidó származású és görög anyanyelvű filozófus. Életművének jelentős része a Mózes öt könyvének – pontosabban az öt könyvből vett részleteknek – az értelmezése. Módszere az allegória, amelynek lényege, hogy a Tóra szövegének szó szerinti jelentésében meglátja és kibontja a számára ott rejlő mélyebb jelentést. Mint görög filozófus, a bibliai szöveget a görög filozófia nyelvére „fordítja le”, de mint a zsidóságát komolyan megélő gondolkodó, ez a szempont ugyanolyan súllyal jelen van az értelmezéseiben. 

Előadásomban és az azt követő együtt tanulás során azt szeretném bemutatni, hogyan olvassa Philón a Mózes 1. könyve 38. fejezetében elbeszélt Júda és Támár történetet.

 

“HÁZI FELADAT” a program előtt: a közös tanulásra készülve a résztvevőktől kérjük, hogy olvassák el Mózes 1. könyvének 38. fejezetét, Júda és Támár történetét.

Marc Chagall: Támár, Júda menye

 
Vendégünkről bővebben:
 
DR. HORVÁTH JUDIT a francia-latin-ógörög diploma megszerzése után az ELTE Bölcsészkarán az Ógörög Tanszék oktatója lett, tanársegédi, majd adjunktusi, végül docensi státuszban. Nyugdíjba vonulása előtt kb. 20 éven keresztül egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem Klasszika Filológia Tanszék oktatója is volt.
Kutatási területe Platón és az újplatonikus Plótinosz filozófiai életműve, másfelől a görög mitológia, konkrétan a mitikus nyelv és a költői nyelv kapcsolata. Nyugdíjba vonulása óta a középplatonikus iskolához besorolt alexandriai Philón munkásságával foglalkozik, az ő műveit fordítja magyarra.
 
Kutatásaihoz kapcsolódó publikációi:
  • Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről (Válogatott írások). Fordította és a jegyzeteket írta Horváth Judit és Perczel István. Európa Könyvkiadó 1986.
  • Tevékenyen részt vesz az Atlantisz Kiadó által 1998-ban megindított Platón összes művei sorozatban (fordítás, kommentárok, szöveggondozás).
  • Tengeristennő az Olymposon (Mítoszok szóban és képben). Szerkesztette Horváth Judit. Gondolat Kiadó, 2015.
  • Júda és Támár története Alexandriai Philón értelmezésében (Horváth Judit fordításában, Buzási Gábor bevezetőjével és jegyzeteivel). Ókor, 2020/2. 
 
CSATLAKOZÁS A PROGRAMBA:
Időpont: 2021.01.08. (péntek) 18:00

Meeting ID: 842 9714 4192
Passcode: 694130

 

Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: