Az első professzionális magyar történetíró zsidó kötődése

FIGYELEM! HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
AZ ESEMÉNY KIZÁRÓLAG ONLINE, A ZOOM-ON KERÜL MEGRENDEZÉSRE!

ONEG SÁBBÁT EST
november 5-én, pénteken 18 órakor a Zoom-on

Vendégünk:
DÉNES IVÁN ZOLTÁN

Házigazda: Kelemen Katalin rabbi

18 órakor gyertyagyújtás, ezután következik az előadás, s a program kidussal zárul.

 

AZ ELSŐ PROFESSZIONÁLIS MAGYAR TÖRTÉNETÍRÓ
ZSIDÓ KÖTŐDÉSE  

Marczali Henrik (Marcali, 1856 – Budapest, 1940) magyar történetíró, egyetemi tanár, a professzionális történetkutatás, történetírás és történészképzés megalapítója magyar-zsidó volt. Mit jelentett ez az ő számára? Mit értsünk azon, hogy zsidó volt?

Annak érdekében, hogy a kérdésre válaszolhassunk, először tisztába kell jönnünk azzal, hogy milyen diskurzus keretében tesszük fel a kérdést.
Az ugyanis mást és mást jelent aszerint, hogy a vallásos, a asszimilációs, a soá, a cionista vagy az identitás-diskurzust választjuk értelmezési keretül.
Ennek tisztázása után vehetjük számba, hogy Marczali Henrik kiknek a zsidó szellemi örökségét vitte magával, miben állt az, hogyan értelmezte át és mire alkalmazta.
Akkor, amikor a zsidó rítusközösség szigorú életvezetési szabályai helyett az őt környező világhoz idomult napi munkája során, családja és társasága közegében.
Ez után rekonstruálhatjuk zsidó tárgyú írásainak gondolatmenetét, kiinduló- és végpontját és érvelését. Annak érdekében, hogy lássuk, milyen fogalmakat milyen értelemben és milyen kontextusban használt.

Aki a téma iránt érdeklődik:

  • Marczali Henrik: A föld az ember. Felolvastatott az IMIT 1930. április 30-diki ülésén. Évkönyv, 1930. Szerk. Szemere Samu. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest, 1930. 9-35. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1930 | Arcanum Digitheca 
  • Turán Tamás: Richtmann Mózes vitája Kecskeméti Lipóttal a zsidóság útjáról. In: Magyar-zsidó identitásminták II. Egyéni és kollektív önmeghatározások. Szerk. Dénes Iván Zoltán. Ráció, Budapest, 2020. 160-177.
  • Mihez viszonyítsuk a magyar-zsidó identitásmintákat? Uo. 9-13.

 

DÉNES IVÁN ZOLTÁN (1946) eszmetörténész. Kutató (1971-1997), egyetemi tanár (1997-2011). A Bibó István Szellemi Műhely alapítója és elnöke (1996-2012), az Academia Europaea (London) választott tagja (1995-), a Marczali Henrik Kutatócsoport választott vezetője (2016-).

Publikációi:
MTMT https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013966

fotó: or-zse.hu

 

CSATLAKOZÁS A PROGRAMBA:
Passcode: 941644

Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: