Hogyan kell az adó 1+1 százalékáról nyilatkozni?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk 1+1 %-áról  civil és/vagy egyházi kedvezményezettek javára rendelkezzenek.

Ha valaki nem rendelkezik az 1 %-ról, adójának ez a része a központi költségvetésben marad.

Az 1%-ról akkor is érdemes rendelkezni, ha a rendelkező fizetendő adója 0 Ft, mert az egyházak részére juttatott összeg kiszámításánál a rendelkezők számát is figyelembe veszik.

 

Ki rendelkezhet 2014-ben?

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

 

Mekkora összegről lehet rendelkezni?

Az 1% alapja az összevont adóalap kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre megfizette.

 

Hogyan lehet az 1%-ról rendelkezni?

Az 1%-ról rendelkező nyilatkozat beküldésének végső határideje: 2014. május 20.

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának [a 1353 számú bevallás EGYSZA lapja, az egyszerűsített bevallási lehetőség választására vonatkozó nyomtatványhoz (1353NY) kapcsolt EGYSZA lap, 1353 Adónyilatkozathoz kapcsolt EGYSZA lap] kitöltésével rendelkezhet.

Ha egyéni vállalakozó vagy ÁFA bevallásra kötelezett magánszemély, akkor 2014. február 25-ig adhatja le adóbevallását, s vele együtt az adó 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot.

Amennyiben magánszemélyként küldi be adóbevallását, ami egyben tartalmazza az adó 1%-áról rendelkező nyilatkozatot is, 2014. május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.

Amennyiben elektronikusan kívánja beküldeni adóbevallását, az ehhez szükséges keretprogram, valamint a 2013. évre vonatkozó szja adatlap letölthető a www.nav.gov.hu oldalról. Adójának 1%-áról ebben az esetben is 2014. május 20-ig rendelkezhet.

Abban az esetben, ha a bevallását elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kinyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bevallást vagy az egyszerűsített bevallást tartalmazó borítékban.

Szintén május 20-ig lehetősége van arra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elkülönülten küldje meg. Ez esetben nem a bevallás részét képező EGYSZA lapon, hanem a külön programban található „13EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával rendelkezhet.

Abban az esetben, ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.

Azon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási kötelezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 12-ig adhatják át. A borítékot – annak ragasztott felületére átnyúlóan – saját kezűleg alá kell írni.

Amennyiben az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 20-ig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-éig be kell adnia. A határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.