Kik vagyunk?

A Szim Salom Magyarország első, közel húsz éve működő progresszív (reform) zsidó hitközsége. Sábáti és ünnepi istentiszteleteket, közösségi és kulturális programokat tart, gyermek- és felnőttoktatást biztosít, lehetőséget ad a zsidó életciklus-események megünneplésére egy sokszínű, befogadó, törődő közösségben.

Egy olyan zsidó vallási közösség,

  • amelytől távol áll a hagyomány fundamentalista értelmezése;
  • ahol a nők és a férfiak azonos jogokkal és méltósággal vehetnek részt a vallási életben;
  • ahol elismerjük a zsidóság apai ágon való öröklését is;
  • ahol azokat is szívesen látjuk, akik nem járatosak a zsinagógai liturgiában, vagy nem részesültek zsidó oktatásban;
  • ahol mindenki autonóm, modern emberként és a maga tempójában közeledhet a vallási hagyományhoz;
  • amelyet demokratikus és transzparens működés jellemez.

Az ortodox és a neológ hitközségekkel ellentétben a Szim Salom sem a Magyar Államtól, sem nemzetközi ernyőszervezetétől nem kap közvetlen anyagi támogatást, és nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal. Sokrétű tevékenységének forrásait tagjai és szimpatizánsai 1%-os felajánlásaiból, pályázatokból, tagdíjból és adományokból szerzi, s ezzel – a magyarországi zsidó hitközségek között egyedülálló módon – közelít az önfenntartó vallási szervezet liberális ideáljához.

Mit jelent a progresszív zsidóság?

A Szim Salom a Progresszív Zsidó Világszövetség tagja (World Union for Progressive Judaism). A világszerte több, mint 1,7 millió tagot számláló WUPJ ma nemzetközi viszonylatban a zsidó vallás legnagyobb létszámú irányzata. Népszerűségét annak köszönheti, hogy zsidó örökségünket eleven, folyamatosan fejlődő hagyománynak tartja, melynek fontos mondandója van a mai kor embere számára. A rabbinikus zsidó vallás a háláchának nevezett törvényekből, illetve szokásrendből fejlődött ki. A parancsolatok egy része azonban egy már letűnt történelmi korhoz kötődik, ezért ezeket a mai élet lehetőségeihez alkalmazkodva gyakoroljuk. A progresszív irányzat a halachikus tradició megismerését szorgalmazza, és azt tartja, hogy a törvények betartásában mindenkinek saját belső útját kell járnia. Természetesnek tartjuk, hogy a vallási életben a nőknek a férfiakéval egyenlő jogokat biztosítunk. Fontosnak tartjuk a más vallásokkal folytatott párbeszédet. Izraelt a zsidóság szülőföldjének és természetes otthonának tekintjük.

Céljaink

A Szim Salom-ot szeretnénk a magyarországi progresszív zsidóság számban is gyarapodó erős hitközségévé fejleszteni. Miközben növelni kívánjuk a létszámot, egyik fő célunk a gyülekezet családias, bensőséges jellegének megőrzése.

Feladatunknak tekintjük, hogy tagjaink számára lehetővé tegyük az egyéni élet fordulópontjainak a zsidó ritus szerinti átélését (születés-névadás, felnőtté avatás, házasság, temetés-gyász). Fennmaradásunk zálogának a gyerekek tanítását tartjuk. Ezért ősi hagyományunk szellemében célunk héder (vallási iskola) működtetése.

B’né micvá (A törvény gyermekei) programunk keretében – a progresszív szemléletnek megfelelően – egyforma képzést nyújtunk a fiúknak és lányoknak.

Hagyománnyá szeretnénk tenni gyermekeink rendszeres táboroztatását.

Várunk mindenkit, aki szeretné jobban megismerni zsidó gyökereit, valamint azokat, akik közösségre vágyva többet akarnak megtudni a progresszív júdaizmusról.