Programjaink

Aktuális programnaptárunk megtekintéséhez kattintson ide!

Közösségünk tevékenysége a zsinagóga hagyományos hármas funkciójára épül:

Bét há t’filá: imaház

Zsinagógánkban az évszázadokon át kiformálódott liturgiai gyakorlatot követve két fajta sábáti istentiszteletet tartunk: péntek este gyertyagyújtással, kiddussal (a szombatnap megszentelésének szertartásával) és Kábbálát Sábát istentisztelettel köszöntjük a Szombat bejövetelét, amelyet közös vacsora és a hagyomány dalainak éneklése követ. Havonta kétszer pedig szombat délelőtt jövünk össze imádkozni: a tórai hetiszakaszt az istentisztelet keretében a tekercsből felolvassuk, majd közösen értelmezzük. Istentiszteleteink reform vonásai közé tartoznak az ismétlések elkerülését szolgáló rövidítések, a közös imádkozás és éneklés előnyben részesítése, és az imaidőknek a kor életritmusába illeszkedő, rugalmas kezelése. Saját  imakönyvünkben az imák nemcsak héberül, hanem új magyar fordításban is szerepelnek valamint azokat a héber nyelvű szövegek latinbetűs átirataival (transzliterációval) is kiegészítjük.

Bét há midrás: a tanulás háza

Tórakörünk több, mint tíz éve folyamatosan működik. A Szentírás szövegének tanulása során tagjaink megosztják egymással személyes gondolataikat. A júdaizmus tanításaival és annak mai megközelítésével foglalkozó tanfolyamaink nyitva állnak tagjaink és a zsidóságba betérni kívánók számára egyaránt. A Szim Salomban lehetőséget nyújtunk a klasszikus héber nyelv és az imák gondolatvilágának megismerésére is. Ünnepeink alkalmat adnak ismereteink elmélyítésére, továbbá külön ünnepi gyerekprogramok szervezésével a gyerekes családok bevonására. Az iskolás korú gyermekek Talmud-Tóra oktatáson vehetnek részt, immáron két párhuzamos osztályban tanítjuk őket a héber betűkre és más alap ismeretekre, játékos speciális pedagógia módszerekkel.
Ifjúsági (tinédzser) csoportunk fotó és más projektek keretében foglalkozik a hazai zsidóság emlékeivel és külön a rabbi is foglalkozik velük. Külföldi táborokban és más izgalmas programokon érezhetik jól magukat korosztálybeli társaikkal.

Bét há kneszet: a gyülekezet háza

Havonta egyszer Oneg Sábát programunkra meghívunk külső előadókat, hogy a zsidó kultúra és tudomány számunkra legizgalmasabb kérdéseiről tartsanak előadást. Benne vagyunk a nemzetközi zsidó vérkeringésben: külföldről rendszeresen látogatnak minket reform zsidó közösségek képviselői, ifjúsági csoportjai – többükkel testvérközösségi kapcsolatra léptünk. Tagjaink között Magyarországon élő brit és amerikai zsidók is vannak. Havonta tartunk kézműves kreatív foglalkozásokat például selyemfestés és más judaika készítés tematikával. Évente rendezünk családos tavaszi-nyári tábort, egy hosszú hétvége során minden korosztály együtt tanulhat és pihenhet egy arra megfelelő helyszínen (korábban Szarvas).