Oneg Sábbát

2018. decembere óta  – régi hagyományunkat felújítva – havonta egy alkalommal Oneg sábbát estet tartunk egy-egy meghívott vendég közreműködésével. Ezek az estek 18 órakor gyertyagyújtással és rövidített Kábálát Sábbát istentisztelettel kezdődnek, 18:30-kor kerül sor az előadásra, s ezt követi egy vegetáriánus piknik vacsora, ahol mód van az elhangzottak közös megbeszélésére, továbbfűzésére.

2020. március 6.
DR. VAJDA KÁROLY
Az Énekek éneke értelmezéstörténete
Midrás és felvilágosodás. Hagyomány és szöveghűség. Feszültség és lazaság.

Márciusi Oneg Sábbát estünk vendége Dr. Vajda Károly irodalomtörténész, hermeneuta, vallásfilozófus, egyetemi tanár, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora.

 

KORÁBBI ONEG SÁBBÁT ESTJEINK

2020. január 3.
LENGYEL LÁSZLÓ
Merre tart Magyarország?
Társadalmi és politikai helyzetkép a húszas évek nyitányán

Január 3-i Oneg Sábbát estünk vendége Lengyel László közgazdász, jogász, politológus, publicista és egyetemi oktató volt.

Az est házigazdája: Árvai Péter, a Szim Salom vezetőségének tagja volt.

 

 

2019. december 6.
FENYŐ ERVIN
Haszid történetek

Decemberi Oneg Sábbát estünk vendége Fenyő Ervin színész, író, tanár és Széchenyi-kutató volt.
„Magamról csupán néhány mondat. Voltam színész, irodalomtanár, kutattam Széchenyi István életművét, írásaim egy időben rendszeresen jelentek meg a Liget című folyóiratban. Történelmi kutatásaim révén könyveket publikáltam, tanulmányokat írtam. Írásaimat a Ligeten kívül a Holmi, a Színház, az Irodalomtörténet, a Palócföld, a Soproni Szemle, a The New Hungarian Quarterley és a kolozsvári Korunk adta ki.”

50 haszid történet Martin Buber Haszid történetek c. kétkötetes könyvéből

„Magam válogattam őket. Vannak hidak a történetek között. Nem hagyományos, egyoldalúan szórakoztató előadásról van szó, hanem olyan egyszeri kísérletről, aminek révén az elhangzó történeteket az előadó és a hallgatóság együtt beszéli meg. A hallgatóság részvétele ebben nélkülözhetetlen és természetesen sokesélyes, indoka a történetek szinte kimeríthetetlen mélysége.”

 

 

2019. május 17.
DR. VARGA GYÖNGYI
A keresztény teológia és az erőszak mintázata

Májusi Oneg Sábbát estünk vendége Dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetője, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének egyik alapító tagja volt.

Amikor az időszámításunk utáni 4. században a kereszténység államvallássá lett, addigi üldözött, elnyomott, illetve kontrollált pozíciójából kilépve csakhamar hatalmi helyzetben találta magát. A teológiai üzenet, az istenképekkel összefüggő dogmatikai tételek és természetesen a kiépülő egyházi struktúra elemei adaptálódtak a megváltozott viszonyokhoz. Krisztus pantokrátorként (a császárok örököseként) uralkodott ettől kezdve a világon, és őt kizárólag a férfiak képviselték az egyházi közösségekben.

Az erőszak nyelvezete átjárta az evangélium hirdetésének különféle területeit. A kizárólagosság igényével fellépő kereszténység még napjainkban is ragaszkodik a világ két részre osztásához: az üdvözülők és a kárhozottak (vagy legalábbis a “futottak még”) kettős kategóriájához.

Mi lett az erőszakmentesség jézusi útjából? Mi maradt a szimpatikus (a kifejezés görög eredeti jelentése szerint együtt szenvedő) Isten megtapasztalásának spirituális hagyományaiból? És még talán ennél is fontosabb kérdés, hogy ma, nekünk mi a felelősségünk abban, hogy a hiteles, eredendően jézusi üzenet élő hangon megszólalhasson, és elérjen az emberekhez?

 

 

2019. április 5.
DR. SZEGŐ ÁGNES
Zsidóság – családtörténet-kutatás és genetika

Áprilisi Oneg Sábbát estünkön Dr. Szegő Ágnes, az OR-ZSE liturgiai tanszékének adjunktusa, az OR-ZSE Egyetemi Könyvtár korábbi igazgatója volt a vendégünk.

A zsidó ősök kutatása speciális és nagyon érdekes.
Egyrészt nehéz, mert őseink sokat vándoroltak, II. József kötelezte őket csak vezetéknév felvételére, és az anyakönyveket is elég későn kezdték el vezetni, ugyanakkor egyre több online forrás, adatbázis, családfa-építő weboldal segít az ősök keresésében.
A populációgenetika egy nagyon izgalmas, új tudomány, kiegészíti a történelemtudomány, a régészet, nyelvészet eszközeit.
A zsidóság származását, különböző csoportjainak eredetét, rokonságát egyre nagyobb mintán vizsgálják. Egyre több zsidó vallású és származású ember végeztet a különböző amerikai laboratóriumokban DNS vizsgálatot, általában sok rokont lehet így találni, de mivel az őseink sokszor összeházasodtak, ezért a látszólag közeli DNS rokonok valójában jóval távolabbiak. Jóval praktikusabb a hagyományos családfa-építés, közben sok valódi őst, rokont és akár élőket is lehet találni.

 

2019.március 22.
DR. SZÉCSI JÓZSEF 
A lélekvándorlás a zsidó gondolkodásban

A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség és a Keresztény-Zsidó Társaság közös rendezvénye a Bálint Ház Nagytermében

Előadás és beszélgetés Dr. Szécsi József vallásfilozófussal, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkárával

“A zsidóság mindig is vallotta a túlvilági életben való hitet, de ennek a kifejezési formái és módjai különböző korokban változtak és eltértek egymástól. A zsidóságban ma is egymás mellett léteznek az embernek a halál utáni sorsáról, a lélek halhatatlanságáról, a halottak feltámadásáról, és a messiási megváltás utáni világnak mibenlétére vonatkozó különböző elképzelések.”

 

2019. január 25. 
KOVÁCS ANDRÁS
Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben

2019. január 25-én Kovács András szociológus volt a vendégünk, aki vetítéssel egybekötött előadást tartott a Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben című kutatás és az annak eredményeit összefoglaló könyv kapcsán.

“1999 ősze és 2000 tavasza között kérdőíves szociológiai vizsgálatot végeztünk a magyarországi zsidóságról. A holokauszt utáni években végzett statisztikai adatgyűjtések után ez volt az egyetlen átfogó kutatás, amely megközelítőleg pontos demográfiai és társadalmi-gazdasági képet adott a magyarországi zsidókról, a zsidósághoz és a zsidó intézményekhez való viszonyukról. Ez az adatbázis azonban lassanként elavult. A korábbi felmérés óta egy új zsidó generáció lépett a színre, és nagymértékben megváltozott a magyarországi és nemzetközi környezet is. Ezért magyarországi és nemzetközi zsidó szervezetek támogatásával megismételtük a korábbi kutatást, amelynek során közel kétezer interjút készítettünk. Az előadás ennek a kutatásnak a főbb eredményeit mutatja be.”

fotó: Szász D.

 

2018. december 14.
ÁRVAI PÉTER
Hogyan működik a világ?

2018. december 15-én, felújított Oneg programsorozatunk első estéjén vezetőségünk tagja, Árvai Péter tartott előadást. 

Igen népszerű téma manapság a fenntartható fejlődés. Egy kedves ismerősömtől nemrégiben azt hallottam, hogy mindenki folyton csak nyafog, de valójában felelősséget szinte alig akar bárki is vállalni…

Erről az jutott eszembe, milyen érdekes is volna egy Oneg Sábbát est keretében elbeszélgetni arról, mennyire drága a húsevés, mekkora a vízlábnyomunk, mivel fog közlekedni 25 év múlva több milliárd ember Ázsiában és Afrikában. És mi a mi saját, mindennapi felelősségünk mindebben, és mit tanít nekünk erről a zsidóság, illetve mire kötelez bennünket ma a több ezer éves zsidó hagyomány?

Árvai Péter a Szim Salom vezetőségének tagja, közgazdász, a Budapest Gazdasági Egyetem francia nyelvű óraadója különböző gazdasági és menedzsment tárgyakban.