LECH LECHÁ

SZEGŐ KRISZTINA DRÓSÉJA

Elhangzott a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség Kábálát Sábbát istentiszteletén,

2020. október 30-án, pénteken

 

Mese a három angyalról

Kelemen Katalin rabbi a nyár folyamán tartott egy liturgiai kurzust, amelyen megtanultuk, hogy a dróse és a midrás szó azonos szótövekből ered, melynek jelentése „leásni”, azaz értelmezni. A két műfaj tehát ha nem is azonos, de nagyon hasonló. Azt is megtanultuk, hogy habár a midrások fénykora a korai középkor volt, mégis, ha elvétve is, de napjainkban is születnek midrások, valamint, hogy midrásokat bárki írhat. Még én is. Ma tehát nem hagyományos drósét, hanem egy midrást fogtok hallani, amit én írtam egy házaspárról, Avramról és Szárájról.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három angyal. Hát, ezzel a három angyallal mindig csak a baj volt. Állandóan feleseltek, vitatkoztak, veszekedtek. Így tettek azon a napon is, amikor az Örökkévalóval a bálványokról és a bálványimádókról tanácskoztak. Így szólt az egyikük. Nézd csak, itt van ennek a bálványművesnek a lánya. Jóravaló asszony, elhagyta apja házát, műhelyét, és férjhez ment Avramhoz, aki a Te őszinte híved, és követőd. Hetven, igen, hetven éve imádkozik hozzád gyermekáldásért, de mindhiába. Már kilencven esztendős, és még mindig nem született gyermeke. Pedig együtt imádkozik a férjével, akinek van ugyan egy fia, ám nem a feleségétől, hanem annak szolgálójától, Hágártól, aki gúnyolja is emiatt úrnőjét lépten-nyomon. Olyan a sátruk már, mint egy brazil szappanopera.

Ne szaladj előre a történelemben, intette helyre az Örökkévaló az angyalt. Szappanoperák majd négyezer év múlva lesznek. Amúgy meg így jó minden ahogyan van, mert az a szolgáló legalább nem a testvére Avramnak. Testvéreknek ne legyenek közös gyermekeik, tiltják ezt a törvények, és a genetikusok sem javasolják.

Na most meg Te szaladsz előre, szólott a második angyal, hiszen azokat a törvényeket Te majd csak évszázadok múlva fogod kihirdetni, a genetikusokat pedig évezredek múlva fogod csak megteremteni.

Jó, jó most ne ezen vitatkozzatok, vágott közbe a harmadik angyal. Hanem arról beszéljünk, hogy van itt egy óriási tévedés, Avram és Szaraj ugyanis nem testvérek. Dehogynem testvérek, mondta az Örökkévaló, hiszen ezt maga Avram is elismerte.

Dehogy ismerte el, felelte az angyal, csak hazudta azt. Nem emlékszel, hogy amikor az éhínség Egyiptomba kényszerítette őket, és Szárajt a fáraó palotájába vitték, Avrám életét az mentette meg, hogy fivérnek és nővérnek adták ki magukat. De amikor az általad ráküldött álmok meggátolták az egyiptomi királyt abban, hogy hozzáérjen a gyönyörű Szárajhoz, sőt visszaadta őt Ávrámnak, akkor kiderült, hogy valójában ők nem is testvérek, csak védekezésből mondták azt. Tehát semmi nem szól az ellen, hogy gyermekük szülessen.

Igaz, igaz, felelte az Örökkévaló. Erről a történetről teljesen meg is feledkeztem. De hát most már nincs mit tenni, hiszen Száráj 90 esztendős, ő lenne az első, aki hanyatt-homlok hahotázna, ha azt a hírt vinnétek neki, hogy anyai örömök elé néz. Nem. Felelte a legidősebb angyal. Örömében hahotázna, Neked pedig kitűnő PR lenne egy akkora csodatétel, hogy gyermeket adsz egy ilyen idős párnak.

Hát, nem is tudom, gondolkodott el az Örökkévaló.

A hosszú csendet szinte egyszerre törte meg a három angyal hangja: Akkor? Mehetünk?

A történet folytatása 1Mózes 12. Lech Löchá című fejezetében olvasható


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: