IMA HÁBORÚ IDEJÉN

Minden testben lakozó lélek Istene, ki körülvesz  bennünket és bensőnkből is szól.
A sötétség, mészárlás, gonoszság és háború idején nem vagyunk képesek szent akaratod felfogására.
Dicsőséged felhője eltávozott fejünk fölül
– most a harc, terror, sötétség felhői borítanak be minket.
 
A szorultságból szólítunk Téged, JAH,
A tágasságból válaszolj nekünk, JAH!
Légy velünk a halál árnyékának völgyében
– A frontvonalon, és otthonunk frontján,
Hogy ne féljünk a gonosztól, mert Te velünk vagy.
Te vagy sebeink gyógyítója.
Te vagy a gyászolók, özvegyek és árvák vigasztalója,
Mert tudjuk, hogy Te osztozol minden szenvedésünkben.
 
Légy az Izraeli Védelmi Erők katonáival a harcmezőn,
Ültess szívükbe bátorságot, eltökéltséget, együttérzést,
Add, hogy testi-lelki-szellemi egészségben térhessenek haza.
Kegyelmező, együttérző Jelenlétedet terjeszd ki néped foglyul ejtettjeire,
Légy velük  szenvedésükben, félelmeikben.
Nekünk pedig adj bátorságot, bölcsességet, helyes ítélőképességet és  megfelelő stratégiát,
Hogy mielőbb kiszabadíthassuk őket a kegyetlen ellenség kezéből.
A védelmi és biztonsági erőket  tedd képessé arra, hogy szívükben Izrael szeretete felülkerekedjék  a bosszú érzése fölött.
Vezess bennünket az egyenesség és tisztaszívűség útján,
Hogy a háború befejezését követő napon a tükörbe nézhessünk.
Emlékezz és emlékeztess minket Ábrahám példájára, aki Szodoma és Gomorra elpusztításának terve idején így intett Téged: “Távol álljon Tőled, hogy az ártatlant is megölöd a gonosszal együtt!”
 
Világmindenség Ura, Tábornokok Tábornoka!
Plántáld a szívünkbe a háború végeztével az Isteni Akciótervet: a béke és a megváltás vízióját.
Ahogy prófétád mondja: 
“És ítél a nemzetek között és dönt a sok nép  fölött, és összetörik kardjaikat kapákká és dárdáikat kaczorokká, nem emel nemzet nemzet ellen kardot és nem tanulnak többé háborút!”
 
Pollák Áriel rabbi, Kehilat Szináj maszorti  kongregáció
(fordítás: Kelemen Katalin)
 

Korábbi bejegyzés: