Kik vagyunk?

Szim Salom – ez az Ámidá legősibb áldásának kezdő sora, jelentése: Adj békét.

A Szim Salom Magyarország első, 1992 óta működő progresszív (reform) zsidó hitközsége. Sábbáti és ünnepi istentiszteleteket, közösségi és kulturális programokat tart, gyermek- és felnőttoktatást biztosít, lehetőséget ad a zsidó életciklus-események megünneplésére egy sokszínű, befogadó, törődő közösségben. 

A Szim Salom egy olyan zsidó vallási közösség,

  • amelytől távol áll a hagyomány fundamentalista értelmezése;
  • ahol a nők, a férfiak és az LMBTQ társadalom tagjai azonos jogokkal és méltósággal vesznek részt a vallási életben;
  • ahol elismerjük a zsidóság apai ágon való öröklését is;
  • ahol azokat is szívesen látjuk, akik nem járatosak a zsinagógai liturgiában, nem részesültek zsidó oktatásban;
  • ahol mindenki a maga tempójában közeledhet a vallási hagyományhoz.

Az ortodox és a neológ hitközségekkel ellentétben a Szim Salom sem a Magyar Államtól, sem nemzetközi ernyőszervezetétől nem kap közvetlen anyagi támogatást, nem részesül a magyar állam által az elrabolt javak után a zsidó hitközségeknek fizetett örökjáradékból sem, és nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal. Sokrétű tevékenységének forrásait tagjai és szimpatizánsai 1%-os felajánlásaiból, pályázatokból, tagdíjból és adományokból szerzi, s ezzel – a magyarországi zsidó hitközségek között egyedülálló módon – közelít az önfenntartó vallási szervezet liberális ideáljához.

A 2012. január 1-én életbelépő új egyházi törvény rendelkezései nyomán egyházi státuszunkat elvesztettük, de ennek ellenére – akárcsak a másik három, a törvény által is elismert zsidó irányzat – azóta is egyházként éljük hitéletünket és látjuk el a hitközségek hagyományos funkcióit: 1.) Bét há t’filá (imaház); 2.) Bét há midrás (a tanulás háza); 3.) Bét há kneszet (a gyülekezet háza).

Mit jelent a progresszív zsidóság?

A Szim Salom a Progresszív Zsidó Világszövetség tagja (World Union for Progressive Judaism). A világszerte több, mint 1,7 millió tagot számláló WUPJ ma nemzetközi viszonylatban a zsidó vallás legnagyobb létszámú irányzata. Népszerűségét annak köszönheti, hogy zsidó örökségünket eleven, folyamatosan fejlődő hagyománynak tartja, melynek fontos mondandója van a mai kor embere számára. A rabbinikus zsidó vallás a háláchának nevezett törvényekből, illetve szokásrendből fejlődött ki. A parancsolatok egy része azonban egy már letűnt történelmi korhoz kötődik, ezért ezeket a mai élet lehetőségeihez alkalmazkodva gyakoroljuk. A progresszív irányzat a halachikus tradició megismerését szorgalmazza, és azt tartja, hogy a törvények betartásában mindenkinek saját belső útját kell járnia. Természetesnek tartjuk, hogy a vallási életben a nőknek a férfiakéval egyenlő jogokat biztosítunk. Fontosnak tartjuk a más vallásokkal folytatott párbeszédet. Izraelt a zsidóság szülőföldjének és természetes otthonának tekintjük.

Céljaink

A Szim Salom-ot szeretnénk a magyarországi progresszív zsidóság számban is gyarapodó erős hitközségévé fejleszteni. Miközben növelni kívánjuk a létszámot, egyik fő célunk a gyülekezet családias, bensőséges jellegének megőrzése.

Feladatunknak tekintjük, hogy tagjaink számára lehetővé tegyük az egyéni élet fordulópontjainak a zsidó ritus szerinti átélését (születés-névadás, felnőtté avatás, házasság, temetés-gyász). Fennmaradásunk zálogának a gyerekek tanítását tartjuk. B’né micvá (A törvény gyermekei) programunk keretében – a progresszív szemléletnek megfelelően – egyforma képzést nyújtunk a fiúknak és lányoknak.

A Szim Salom egy nyitott, sokszínű és fenntartható hazai zsidó közösség létrejöttéért dolgozik, amelynek a progresszív zsidóság a többi irányzattal egyenrangú része. Célunk, hogy elmélyült spirituális és élénk közösségi élettel, tanulási lehetőségekkel biztosítsuk a hozzánk fordulók számára zsidóságuk minél gazdagabb megélését.

Várunk mindenkit, aki szeretné jobban megismerni zsidó gyökereit, s aki közösségre vágyva többet akar megtudni a progresszív judaizmusról.