PROGRAM

Közösségünk tevékenysége a zsinagóga hagyományos hármas funkciójára épül:

Bét há t’filá: imaház

Zsinagógánkban az évszázadokon át kiformálódott liturgiai gyakorlatot követve kétfajta sábbáti istentiszteletet tartunk. Péntek este gyertyagyújtással, kiddussal (a szombatnap megszentelésének szertartásával) és Kábbálát Sábát istentisztelettel köszöntjük a Szombat bejövetelét, amelyet vegetáriánus ételekből álló piknik vacsora követ. Havonta kétszer szombat délelőtti sáchárit istentiszteletet is tartunk, a tórai hetiszakasz felolvasásával, majd közös értelmezésével.

Istentiszteleteink reform vonásai közé tartoznak az ismétlések elkerülését szolgáló rövidítések, a közös imádkozás és éneklés előnyben részesítése, és az imaidőknek a kor életritmusába illeszkedő, rugalmas kezelése. Saját  imakönyvünkben az imák nemcsak héberül, hanem új magyar fordításban is szerepelnek, valamint azokat a héber nyelvű szövegek latinbetűs átirataival (transzliterációval) is kiegészítjük.

Bét há midrás: a tanulás háza

Közösségünk tagjainak egyik legfontosabb igénye a tanulás, ezért tevékenységünk egyik alappillére a magas színvonalú oktatási programunk, melynek foglalkozásai során interaktív módon, a szövegeket magunkon és egymáson átszűrve közösen értelmezzük. Tanfolyamaink nyitva állnak tagjaink és a zsidóságba betérni kívánók vagy más érdeklődők számára egyaránt.

2013-ban nyitotta meg kapuit a Kelemen Katalin rabbi által vezetett Szim Salom Bét Midrás,  s azóta is minden évben két-három új kurzust indítunk.

A Szim Salom Tóra kör közösségünk megalakulása óta, 1992 óta folyamatosan működik, foglalkozásai kéthetente szombat délelőttönként vannak. A teremtés történettől, a Tóra első szavától kezdve, elmélyült, aprólékos, interaktív tanulással tanulmányozzuk végig Mózes öt könyvét.

Az ünnepeink alkalmával szervezett tanulásaink lehetőséget adnak ismereteink elmélyítésére, továbbá külön ünnepi gyerekprogramok szervezésével a gyerekes családok bevonására. 

Bét há kneszet: a gyülekezet háza

A Szim Salom eleven, befogadó, sokszínű közösség. A vallási és oktatási tevékenységünk mellett rendszeresen szervezünk kulturális és közösségépítési alkalmakat, melyeken minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. Kiemelten fontos számunkra az egyéni élet fordulópontjainak a zsidó rítus szerinti átélésének biztosítása közösségi keretben.

Havonta egyszer Oneg Sábbát estet szervezünk a Bálint Ház Nagytermében, mindig egy-egy vendég előadó közreműködésével. A rövidített Kábálát Sábbát istentiszteletet követően kerül sor az előadásra, majd az estét vegetáriánus piknik vacsorával zárjuk, ahol mód van az elhangzottak közös megbeszélésére, továbbfűzésére.

Kézműves műhelyünk rendszeresen tart kreatív foglalkozásokat, leggyakrabban selyemfestést.

Benne vagyunk a nemzetközi zsidó vérkeringésben: külföldről rendszeresen látogatnak minket reform zsidó közösségek képviselői, csoportjai. Tagjaink között Magyarországon élő brit és amerikai zsidók is vannak.