BÉT MIDRÁS

A Szim Salom Bét Midrás 2013-ban nyitotta meg kapuit. Kelemen Katalin rabbi minden évben több kurzust is tart.

2020/2021-ben több szemeszteren át tartó online kurzust tartunk a Zoom-on:

AZ IMÁK VILÁGA

“Az ima a létezés misztériumára adott alázatos válaszunk.”
A. J. Heschel

 

Közel kétezer éve határozza meg vallásgyakorlásunkat a mindennapi imádkozás. Ezekben az ősi eredetű, időközben változásokon is átment szövegekben rejlenek a zsidóság szellemiségének, teológiájának alapkövei. Hogyan szólnak hozzánk ma ezek a szövegek? Segíthetnek-e minket spiritualitásunk megélésében?

Liturgiai kurzusunk október 13-án induló harmadik szemeszterének fókuszában a mindennapos imádkozás gerincét alkotó Amida, Álénú és Káddis állnak. Megismerkedünk az imák történeti hátterével, tartalmi üzenetével, kompozíciójával, nyelvével, dallamaival, a sziddúrban elfoglalt helyükkel. Rabbinikus, kabbalisztikus, haszid és modern interpretációkról hallunk, és belekóstolunk az imákat meditációként használó technikák világába.

Ajánljuk ezt a közös tanulást mindazoknak, akik a hagyomány szövegeibe mélyebb bepillantást szeretnének nyerni – akár az imádkozás gyakorlatába való bevezetésként/elmélyülésként, akár “csak” elméleti ismeretekre szert tenni. Betérők és felnőtt bár/bát micva avatást tervezők számára is alapkurzus.

További részletek: itt

 

 

Az alábbiakban a Bét Midrás egyik résztvevőjének, Mátraházi Zsuzsa újságírónak a beszámolója olvasható, legalul pedig összegyűjtöttük az elmúlt évek legnépszerűbb kurzusainak ismertetőit.

Mátraházi Zsuzsa:

KÉTHETI KIKAPCSOLÓDÁSOM: A TANULÁS ZSIDÓ MÓDJA

Ha jól számolom, a harmadik bét midrásra járok éppen, a témája: a Tanach legjobb női mellékszereplői. Az elsőre a barátnőm hívott el, akkor még nem tudtam, mire számítsak. Annyit tudtam, hogy szövegekkel foglalkozunk majd, és hogy Katától sokat lehet tanulni. Azt sejtettem, hogy nem előadás várható, inkább beszélgetés, mert gyorsan utána néztem a neten, mit jelent a bét midrás. A „midrás” szó gyöke a „deras”, ami tanulmányozást, nyomozást jelent, a bét pedig házat: a bét midrás szó szerint vitaház vagy tanház. Ebből azért lehetett valamire következtetni.

Tudtam, hogy van egy tematika, a tematikán belül minden alkalommal lesz egy vagy több szöveg. A sorozat hossza a témától függ, én magam voltam már négy alkalmas bét midráson Ruth könyvéről, a mostani pedig egy több hónapos sorozat. Előképzettség nem kell hozzá, a szövegek magukban is megállnak, a háttértudást pedig összedobja a társaság és persze a rabbi.

Szóval első alkalommal egy másik közösség hideg, alagsori kölcsönhelyiségében ültünk körben. Egy bögre teát szorongattam, és vártam, hogy mi fog történni. Akkor is úgy indult, ahogy utána a későbbiekben megszoktam: valaki felolvasta a szöveget, aztán sorról sorra értelmezni kezdtük. Az értelmezés a mi dolgunk volt első körben, nem a rabbié. Kata csak föltette a kérdést, hogy ki mit gondol a szövegrészről. Lassan indult el a beszélgetés. Aztán az egyik gondolat szülte a következőt, végül néha egész heves lett a vita – „szerintem ez a kifejezés inkább azt jelenti, szerintem itt más az az alany, nézzük már meg a héber eredetit, milyen szót használ?” Kata nem segített azzal, hogy megmondja, ő mit gondol. Csak miután a szöveg végére értünk, és már senkinek nem volt újabb gondolata, akkor tette hozzá, hogy melyik korban ki mit mondott erről, van-e újkori tanulmány a témában, és létezik-e esetleg valami konszenzus, hogy az adott szöveget végső soron hogyan is kell érteni.

Mivel a tanulókörben sokféle ember van, sokféle hátérrel, mindenki másképp érti, mást lát bele a szövegbe, és mást is tud hozzáadni az értelmezéshez. Mennyire jó különbözőféleképpen ránézni egy dologra! Egyre jönnek elő a történelmi vagy irodalmi példák, a jelenkori párhuzamok, és persze a saját, személyes történetek is felszínre kerülhetnek. A témától függően szinte kis csoportterápiává alakul a tanulókör. Szerelemről, barátságról vagy igazságról nehéz a saját hit vagy értékek megemlítése nélkül beszélgetni. Engem sem kell félteni, az első órától kezdve mindig hozzáadom, ami eszembe jut. Önbizalmat ad, ha újat tudok mondani vagy olyat, amihez más is tud kapcsolódni.

Számomra ezeken az alkalmakon is megerősödik, hogy minden írás művészet, és az írott szöveg nem önmagában él, hanem az olvasó fejében válik valamivé. Rendkívül szórakoztató, ahogy egy mondat kibomlik a társaságban. Ahogy egyre mélyebben megyünk bele a szövegbe, ahogy az első gondolatok a többiekben újabbakat ébresztenek, úgy derül ki egy-egy, az első olvasásra akár semmitmondó vagy érthetetlen sorról, hogy mennyire fontos. És ahhoz, hogy ezek előbújjanak, szükséges a vita. Ha létezik „zsidó agy”, akkor az ettől a tanulási módtól ilyen: vitatkozás, megkérdőjelezés, gondolatok ütköztetése, aminek a végén nem is biztos, hogy lesz egy örök igazság. Ez a fajta gondolkodásmód minden innováció alapja – és biztos vagyok benne, hogy a demokráciához is nélkülözhetetlen.

 

A BÉT MIDRÁS KORÁBBI KURZUSAI

5780 • 2020

ISTEN A FELHŐBEN

Melyik felhőben? A pusztai szentély fölött vonuló felhőoszlopban, vagy napjaink digitális felhőjében?
Az idei tavaszon – bár igen szomorú okból – nem kell választanunk a kettő között. Április 22-én induló online kurzusunkon izgalmas teológiai témák kerülnek terítékre: egyebek között a hit, a dialogikus vallásfilozófia, az istenfélelem, a szabad akarat, a gonosz kérdéskörei.

További részletek: itt

5780 • 2019/20

AZ ÖT TEKERCS

A Tanach könyvei közül ötnek kitüntetett szerep jutott: megillákra: tekercsekre írt szövegüket felolvassuk bizonyos ünnepeken. Eszter könyve, az Énekek Éneke esetleg Rúth könyve sokak számára ismerős, Jeremiás siralmaival és Kohelettel: A prédikátor könyvével talán kevesebben találkoztak eddig. E tíz alkalomból álló sorozat rövid áttekintést nyújt ezekről a bibliai gyöngyszemekről. Minden megilla esetében egy-egy átfogó bevezető előadást a mű egy részletének közös olvasása követ majd. A kurzus izgalmas első lépés lehet a héber Biblia világába most először belépők számára. Ajánlom továbbá a “haladóknak” is: korábbi ismereteik felfrissítése, kibővítése, rendszerezése céljából- és azért az örömért, amit egy rég nem látott ismerős újbóli megpillantása, új szemszögből való megismerése jelent számunkra.

A NAGYÜNNEPEK FELÉ

A zsidó vallás egyik csodálatos “találmánya” az őszi Nagyünnepek. Az év kezdetén, az intenzív ünnepi ciklus nagy témái között szerepel a visszatekintés és megújulás, a megbánás, bocsánatkérés és megbocsátás, az állandóság és átmenetiség, a beteljesedés és újrakezdés átélése. A Ros Hásáná (Újév), Jom Kippúr (Engesztelés Napja) és Szukkot (Sátoros Ünnep) ünnep ciklusban való elmerülés egész évre szóló szellemi-spirituális “munícióval” láthat el minket. E három alkalomból álló minikurzus célja, hogy bepillantást adva az ünnepek történetébe, gazdag liturgiájába, szokás-és szimbólum világába segítse felkészülésünket az ünnepekre. Azoknak is ajánlom ezt a kurzust, akik a judaizmus alapjaival ismerkedve “pusztán” ismeretszerzésre vágynak.

5779 • 2018/19

MIT TANÍT A JUDAIZMUS?

  • a magányról és a társkapcsolatról,
  • a hosszú élet, a jó öregedés titkáról,
  • az igazságról,
  • a szabadságról,
  • a nyelvről,
  • a túlvilágról,
  • a messiásról
  • és más alapvető élet-témákról, fogalmakról.

A mintegy 3000 évet felölelő zsidó írásbeliség történeti ívét járjuk be az egyes témák megbeszélésekor.
Bibliai szövegekkel kezdjük, majd rabbinikus forrásokon keresztül egészen korunk gondolkodóiig fogunk eljutni.

A TANACH LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐI

A bibliai nőalakokról beszélve az ősanyák: Sára, Rebeka, Ráhel szoktak eszünkbe jutni, s talán még Mirjám. De vajon ugyanilyen személyes jó ismerőseink-e Jezebel, Cippóra, Bátséba bát Éliam, Debóra? Tudunk-e egyáltalán Szeráh bát Áserről, Celáfhád lányairól, Sifráról és Púáról? Bírák és bábák, dinasztia teremtő anyák ,feminista polgárjogi harcosok és szexbomba vámpok…megannyi női szerep és sors, személyes portré bontakozik ki előttünk a TANACH különböző könyveiben mélyfúrást végezve.

5778 • 2017/18

RÚTH KÖNYVE

A TANACH e kis irodalmi gyöngyszemét a hagyomány szerint Sávuot ünnepén olvassuk fel a zsinagógában.
Veszteség és gyász, lojalitás, szerelmi románc és újrakezdés krónikája. Betérés a zsidóságba, női szerepek, szexualitás, jogi státusz – csupa ma is aktuális, izgalmas kérdés.

5777 • 2016/17

AZ EMBERARCÚ TALMUD

Az interaktív szövegolvasó kurzus során talmudi aggadákkal: zárt kompozíciójú, művészien megformált miniatűr történetekkel fogunk foglalkozni. Mivel ezek a narratívák hagyományunk szent szövegeinek részét alkotják, bármi is a sztorijuk, minden Isten és ember kapcsolatáról szól bennük. Amikor nagyító lencse alá vesszük őket, a Talmud legfontosabb teológiai üzenetei nyomába eredünk. Miért nevezhetjük e kis történetek rabbi szerzőit korukhoz képest anarchista/ forradalmár figuráknak? Hogyan illusztrálják e szövegek Martin Buber dialógus teológiáját? Hogyan változtatta meg / állította a feje tetejére a későbbi interpretációs hagyomány e történetek eredeti üzenetét? Ilyen és hasonló kérdések fognak felmerülni beszélgetéseink során.

5776 • 2015/16

MINDENNAPI IMÁK ÉS ÁLDÁSOK

E kurzus során azzal fogunk foglalkozni, hogy az ősi zsidó spirituális bölcsesség szövegei hogyan hatnak ránk a mindennapi rítusok által. Hogyan strukturálják napjainkat a mindennapi imák és áldások, hogyan tehetnek minket nyugodtabbá, derűsebbé, egészségessé, hogyan segítenek abban, hogy utat találjunk mélyebb belső világunkhoz, és hogy szorosabban beköthessük magunkat a világ áramlásába.

5775 • 2014/15

A ZSIDÓ SZELLEMISÉG – A judaizmus alapjai

Témáink: ünnepeink és hétköznapjaink, zsidó szimbólumok, a zsinagóga tárgyai és rítusai, az imák világa, mérföldkövek egy vallásos zsidó életútján, a hagyomány szövegei, a zsidó istenkép formálódása

5774 • 2013/14

PIRKÉ ÁVOT – Az atyák bölcsessége

Misnai szövegtanulás rabbinikus és modern kommentárokkal

A BRÁCLÁVI NÁCHMÁN TÖRTÉNETEI