Jom Kippur a Szim Salomban

Istentisztelet, közös tanulás, böjt: töltsük együtt Jom Kippur előestéjét és Jom Kippur napját a Szim Salom-zsinagógában! Az imák és tanulások rendje a következő:

Erev Jom Kippur

szeptember 22. kedd

18.30 Kol Nidré istentisztelet

Jom Kippur napja

szeptember 23. szerda

10.30 Sáhárit istentisztelet Tóraolvasással

12.15 Mázkír emlékező gyászistentisztelet

Kérjük, hogy aki csak a mázkírra jön, 12 óráig érkezzen meg!

14.30 – 16.15

Ánochí – Párbeszédek Istennel az izraeli költészetben

Vendégünk: Dr. Rachel Korazim, neves izraeli irodalomtörténész professzor

Bár Izraelt a vallásosság-szekularitás határvonala mentén megosztott társadalomnak tekintik, közelebbről szemlélve azt tapasztaljuk, hogy még a legszekulárisabb alkotók művei is klasszikus vallási szövegekben gyökereznek, szekuláris imáikhoz megteremtik a saját nyelvüket.

E siúr témája az Istennel való kapcsolat kifejeződése – világi, bibliai és ima-referenciákat használó – izraeli versekben. Zeev, Admiel Kosman, Yehuda Amichai, Rivka Miriam és Koby Oz verseit fogjuk elemezni – lázadástól és tagadástól indulva, fájdalmas párbeszéden keresztül az elfogadás felé.

Az előadás nyelve magyar, a szövegek magyar nyersfordításban és eredetiben is előttünk lesznek.

Dr. Rachel Korazim a Haifai Egyetemen doktorált, a Távoktatási Akadémia vezetője a Jewish Agency for Israel (Szochnut) Oktatási és Nevelési Osztályán, szakterülete a zsidó oktatás a diaszpórában.

Rachel a JAFI munkatársaként rengeteget utazik az Egyesült Államokban, Kanadában, Latin-Amerikában és Európában – részt vesz pedagógusok számára szervezett továbbképzési programok kidolgozásában és végrehajtásában, oktatási anyagok elkészítésében, foglalkozik tanácsadással és tanítással. Az elmúlt években különösen sok idejét és energiáját fektette abba, hogy segítse, erősítse a magyarországi zsidó oktatást, pedagógiát, kultúrát.

Mindemellett továbbra is foglalkozik a holokauszttal kapcsolatos oktatással, valamint Izrael és a diaszpóra kapcsolatával és az izraeli irodalommal.

 

16.30 – 18.00

“Lákol z’mán…” “Mindennek rendelt ideje van…” (Kohelet 3:1)

A Hosszúnap végére a szubjektív idő lelassul, az Idő tiszta átélése fókuszba kerül.

Hogyan viszonyulunk a saját életünkben a Prédikátor bibliai bölcsességéhez? A Záróima előtt csendes, befelé forduló, meditatív időt ajándékozunk magunknak, Kohelet 3:1-8 verseit használva inspirációs forrásként.

18.45 Neilá: A kapuk becsukódnak – Záró istentisztelet

19.30 Havdala, a böjt megtörése, majd vegetáriánus piknik vacsora

A böjt közös megtöréséhez és a piknik vacsorához kérjük, aki teheti, hozzon tartalmas vegetáriánus ételeket, melyeket előzetesen el lehet helyezni a hűtőben.


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: