Történetünk

A Szim Salom első logója a Tóra Sin betűjéből

A Szim Salom közvetlen gyökerei a 80-as évek második felére nyúlnak vissza, kialakulása a magyarországi társadalmi változásokhoz kapcsolódik. Korábban, a 19. század közepén már működött reform zsidó hitközség Pesten (a Reformegylet).
Közösségünk kezdeményezői zsidóságukról korábban mindössze annyit tudtak, hogy zsidó családból származnak. Az alapítók többsége a Soá (vészkorszak) utáni felejteni akarás mély csöndjének családi légkörében nőtt fel. Egy – angol reform zsidó fiatalokkal történt – találkozás szülte meg első közös ünnepünket 1987 tavaszán. Körülültük az ünnepi asztalt – magyar és angol zsidók – és egyszerre éltük át a Pészach Széder este családiasságát és az ünnep egyetemességét. Ez az első Széder sokunk számára felidézte az elvesztett nagy család hangulatát. Az évek során fokozatosan szükségletünkké vált az ünnepek rendszeres megtartása, a közös együttlét öröme, meghittsége. E maroknyi baráti közösség számára 1989-ben a londoni Leo Baeck College Rabbiképző tanfolyamot szervezett. Közösségünk 1992 októbere óta egyesületi formában, 2004 óta független hitközségként (regisztrált egyházként) működik. Alapító tagunk Kelemen Katalin később a Leo Baeck College-ben rabbinikus tanulmányokat folytatott, 1998-ban avatták rabbivá. Azóta közösségünk rabbija.

További érdekes cikkeket olvashat angol nyelvű weboldalunkon a témában!

A 19. századi hazai reform mozgalmakról itt olvashat bővebben!
Szász Antónia kutató tanulmányai a rendszerváltás óta alakult közösségekről itt és itt olvashatóak.

Történetünk mérföldkövei évszámokban

2010 Hosszú évek vándorlása után a Szim Salom helyet talált a Ráday utcában, ahol bérelt ingatlanból állami támogatással méltó zsinagógát tudott kialakítani. Azóta is rendszeresen itt tartjuk programjainkat. A nyugodtabb, megfelelő körülmények megteremtették a lehetőséget közösségünk mennyiségi és minőségi gyarapodásához.

A beköltözés, berendezkedés utáni a megnyitón – amely egyben a tóraolvasáshoz használt bimá avatása is volt – számos hazai és nemzetközi zsidó közösség képviselője és vezetője volt jelen.

Szombat délelőtti (sábát sáchrit) istentiszteleteinken a közösségi minján tagjai immáron rendszeresen olvassák fel Tóra tekercsünkből az aktuális heti szakasz részeit.

Ősztől olyan új programokat tudtunk elindítani, mint a rendszeres hétköznap esti felnőtt tanítások, a kézműves kreatív judaica műhely. A héber nyelv tanítása is rendszeressé vált, párhuzamosan több csoportban is. Könyvtárunk ismét használható, kölcsönözhető immáron.

2008-2009 Elindítottuk Talmud Tóra csoportunkat a kisiskolások részére, valamint újraalakult ifjúsági csoportunk immáron tinédzser korosztályból. Ezek azóta is bővülnek létszámban és programokban.

A Szim Salom csatlakozik a Világvallások Együttműködési Fóruma kezdeményezéshez, amelyben (akkor) hat másik hazai közösséggel – muszlimokkal, buddhistákkal, hindukkal és unitáriusokkal – kerestük a közös érdekképviseleti lehetőségeket. Azóta évente megrendezzük a „Világvallások Hetei” programsorozatot, amelyben egymás közösségeit látogatjuk és ismerjük meg közelebbről.

http://www.vef.hu

2007 óta A Szim Salom tagjai és vezetői aktívan részt vesznek a Keset – majd Limmud Hungary, a Judafest és egyéb jelentős magyarországi zsidó közösségi programok szervezésében.
2006-2009 Miután el kellett hagynunk a Csalogány utcai bérlakást, a Bálint Zsidó Közösségi Házban találtunk átmeneti, de biztosnak mondható helyet. Ezzel lehetőségünk adódott egyre mélyebben részt venni a budapesti zsidó közösségi szellemi életben, amelynek a Szim Salom azóta is fontos tagja.
2006-2007 A Szim Salom tagságából kilépők megalakítják a második hazai reformzsidó közösséget, a Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület, később Bét Orim Reform Zsidó Hitközséget.
http://www.betorim.hu
2005 Részt vettünk a Zsidó Közösségi Fórumban, az első olyan valós pluralista kezdeményezésben, ahol a különböző vallásos és szekuláris zsidó közösségek találkoztak, jobban megismerték egymást, és egyeztettek a hazai zsidóság helyzetéről.
Honlapja és szellemisége azóta is tovább él: http://www.zskf.org/index.php?page=Nyilatkozat
2004 A közösség egyházi jogi státuszt kap Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség néven.
2003 A Eurojews nemzetközi ifjúsági szervezetet Budapesten alapította a Szimcház, illetve Nathan Alfred (akkor még növendék) rabbi. A Eurojews többször szervezett két-három napos találkozókat Európa reform közösségeinél, az ottani fiatalok aktív részvételével.
2002 Megalakult a Szimcház, Budapest akkoriban egyetlen olyan ifjúsági csoportja, amely közvetlen zsinagógai közösséghez tartozott. A Szimcház akkori fiataljai közül ma egyikük rabbi, többen közülük a közösség vezetői.
2000 – 2006 Programjainkat bérelt lakásokban tartottuk. A Csalogány utcában hosszabb ideig működtünk, amely az utolsó ott töltött évekre rendkívül szűkösnek és a szomszédok miatt meglehetősen barátságtalannak bizonyult.
1998 – 1999 Kelemen Katalint tanulmányai befejeztével rabbivá avatják a londoni Leo Baeck College-ban, majd beiktatása után a Szim Salom immáron hivatalos vallási vezetője lesz.
1995 A London melletti weybridge-i North West Surrey Zsinagóga támogatásával jutottunk hozzá Széfer Tóránkhoz, amely a háború előtt egy magyar haszid közösségé volt feltehetőleg.
A Péter Vladimir ötvös művész által számunkra elkészített tóraékszereket Valery és Ernest Bello, valamint Jeffery és Joyce Rose nagylelkű adományának köszönheti a közösség.
1994 – 1998 A közösség a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület akkori Garay utcai helyiségében tartotta programjait, ahol sajnos nem engedték számunkra a Tóraszekrény használatát (korábban egy imaterem volt a helyiségben, így a használaton kívüli Tóraszekrény üvegfallal elválasztva volt tőlünk).
1992 Megalakult a Szim Salom Egyesület. Ekkor kezdte a közösség hivatalos formában megtartani programjait, közös imákat és tanulásokat szervezett. Ehhez nagyon erősen hozzájárult Fred Morgan rabbi (aki akkor a weybridge-i zsinagóga, jelenleg a melbourne-i Temple Beth Israel közösség főrabbija) három hónapos budapesti látogatása, aki személyes jelenlétével támogatta a közösségi élet elindulását.
1989 – 1994 A maroknyi alapító társaság kezdetben magánlakásokon, illetve a Lauder Javne óvodában és iskolában tartotta programjait. Néhány kiemeltebb alkalomra Angliából érkeztek rabbik.
1989 A londoni Leo Baeck College külön tanfolyamot szervezett a Szim Salom leendő vezetőinek, amely liturgiai és más hasznos zsidó tudást is biztosított a résztvevőknek, és igen sokat segített embrionális állapotban lévő, identitás-kereső csoportunknak.
1987 Angol reform zsidó fiatalokkal történt találkozásnak köszönhetjük első közös ünnepünket, egy Pészach széder estét, amely sorsfordító találkozás volt a Szim Salom leendő alapítói számára.
1848-1852 A pesti Reformegyletet a miniszter elismeri önálló hitközségként. 1852-es betiltásáig fontos szervezete a hazai zsidóság progresszív törekvéseinek.
19. század Többek közt a hazai zsidó közösségek közt is megjelenő reform mozgalmak és vezetőik jelentik a későbbiekben az angolszász területeken fejlődő progresszív zsidóság gyökereit. A 19. századi reform mozgalmakról itt olvashat bővebben!