2020.03.06. ONEG SÁBBÁT EST DR. VAJDA KÁROLLYAL

ONEG SÁBBÁT EST
2020. március 6-án a Bálint Házban

Az Énekek éneke értelmezéstörténete
Midrás és felvilágosodás. Hagyomány és szöveghűség. Feszültség és lazaság.

Vendégünk: DR. VAJDA KÁROLY

 

Márciusi Oneg Sábbát estünk vendége Dr. Vajda Károly irodalomtörténész, hermeneuta, vallásfilozófus, egyetemi tanár, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora.

fotó: or-zse.hu

1987–1994 között az ELTE, 1988-ban a jénai Friedrich Schiller Egyetem részképzős hallgatója volt. 1989-90-ben Fritz Paepcke professzor tanítványa lett részint Heidelbergben, részint a budapesti Eötvös József Collegium-ban. 1991-ben a heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem részképzős hallgatója volt. Germanisztikai, komparatisztikai és rövid ideig történettudományi, illetve skandinavisztikai tanulmányokat folytatott. 1993 szeptemberétől egy évig a budapesti Piarista Gimnázium német tanáraként tevékenykedett. Magiszteri dolgozatát Széll Zsuzsához írta. 1997–1998 között a Heidelbergi Egyetemen kutatott. 1998–2003 között a Miskolci Egyetem BTK Német Irodalom tanszékén volt tanársegéd. PhD fokozatot 2001-ben Kulcsár Szabó Ernőnél szerzett általános irodalomtudományból az ELTE-n. 2002–től tizenegy éven át a Nyugat-magyarországi Egyetem győri karán volt tanszéki munkatárs, majd főiskolai docens. 2012 novemberében habilitált az ELTE-n. 2013 és 2018 között a Selye János Egyetem Tanárképző Karán volt egyetemi docens és a német szak felelőse. Révkomáromban modern német irodalomtörténetet, kortárs német irodalmat és irodalomelméletet tanított. 2013-ban az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Senior Research Fellow-ja is volt. 2019. április 15. óta az OR-ZSE rektora. (forrás: wikipedia.hu)

A program 18 órakor gyertyagyújtással, rövidített Kábálát Sábbát istentisztelettel kezdődik, 18:30-kor kerül sor a beszélgetésre, amelyet 20 óra körül könnyű vegetáriánus piknik vacsora követ.

Az istentiszteletet vezeti: Kelemen Katalin rabbi

Időpont: 2020.03.06., péntek 18:00
Helyszín: Bálint Ház / Nagyterem (cím: VI., Révay u. 16.)

Kérjük, hogy aki teheti, járuljon hozzá az étkezéshez könnyen tálalható vegetáriánus falatokkal.


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: