Elhunyt Dr. László Klára szociológus, a Szim Salom alapító tagja

Post image for Elhunyt Dr. László Klára szociológus, a Szim Salom alapító tagja

November 8-án, szombaton este elvesztettük Dr. László Klárát, Klárit, a Szim Salom Hitközség egyik alapító tagját, akit olyan sokan szerettünk és tiszteltünk. Ahogyan a Szim Salom imakönyvében áll (amelynek lektorálásában is hathatós segítséget nyújtott): “”Az isteni jóságot, kegyelmet és szeretetet igen sokszor azokon az embereken át tapasztaltuk meg, akiknek élete érintkezett a miénkkel.” Zichroná livráchá – emléke váljék áldássá.

Megrendülten tudatjuk, hogy méltósággal viselt hosszú betegség után november 8-án, szombaton este, 67 éves korában elhunyt László Klári Lea, akit olyan sokan szerettünk és tiszteltünk.

Klári a Szim Salom megalakulása óta szellemi arculatunk egyik formálója, a közösség életének, fejlődésének motorja volt. Közösségünket szinte minden területen építette tevékenységével: hosszú éveken át áldozatos munkát végzett mint vezetőség tag, lelke volt Tóra-körünknek, létrehozta és Kapusi Gyulával együtt vezette az Identitás csoportot, spiritualitása és nyelvi érzékenysége nagyszerű szidúr-lektorrá tették őt.

Klári távozásával óriási űrt hagy maga után. Nagyon fog hiányozni nekünk bölcs életismerete, okossága, színes, szeretet adni és kapni tudó egyénisége, kifogyhatatlan érdeklődése mindannyiunk iránt és törődése velünk. Klári olyan ember volt, akire igazán illenek a hagyományos zsidó búcsúszavak: zécher cádiká livráchá – az igaz ember emléke áldássá válik.

Választott zsidó közösségében, a Szim Salomban nagyon-nagyon sokan érezzük áldásnak, hogy életünk részévé válhatott az ő varázslatos, kedves személye. Emlékét szeretettel őrizzük.

A temetéséről és a siváról: a közös búcsúról és megemlékezésről később adunk tájékoztatást.


Korábbi bejegyzés:

Következő bejegyzés: